Wysyłka i zwroty

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane w całości, to znaczy po skompletowaniu wszystkich jednorazowo zamówionych pozycji.
 2. Istnieje możliwość realizacji częściowej zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził kupujący (w czasie kontaktu telefonicznego/mailowego z naszym przedstawicielem).
 3. Czas realizacji księgarni jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez klienta do chwili wysłania paczki ze sklepu - 1-5 dni roboczych.
  Całkowity termin realizacji zamówienia = czas realizacji księgarni + czas dostawy
 • W przypadku nakładów wyczerpanych, dodruków i zapowiedzi, które w danej chwili nie są dostępne w ofercie wydawcy klient informowany jest o ewentualnym terminie realizacji zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.
 • Czas dostawy oznacza czas dostarczenia przesyłki przez pocztę.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie z jego winy tzn. spowodowane zaniedbaniem poczty.

Anulowanie zamówień

 1. Jeżeli przesyłka została już wysłana, Kupujący jest zobowiązany do jej odebrania. W przypadku nie odebrania przesyłki poleconej przez Kupującego i odesłania do Sprzedającego przez Pocztę Polską, ponowne wysłanie może nastąpić po uiszczeniu przez Kupującego dodatkowej należności pokrywającej koszty ponownej wysyłki i pobranej przez Pocztę Polską opłaty za zwrot.
 2. W przypadku braku wpłaty za towary zamówione w trybie za zaliczeniem w ciągu 14 dni roboczych, zamówienie będzie automatycznie anulowane i uznane jako odstąpienie od umowy kupna.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 30 maja 2014 r.) klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (tutaj wzór formularza) i zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez podania przyczyny.
  Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
  • nie nosi śladów użytkowania,
  • nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji,
  • znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu,
  • zwrot nie dotyczy towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po naruszeniu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania celofanowego.
 2. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT). Zwracany towar Kupujący odsyła na własny koszt.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu należności w ciągu 14 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego.
  Kwota podlegająca zwrotowi to należność za towary oraz koszt wysyłki wg najniższej opcji wysyłki.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary zakupione w Internetowej Księgarni „e media” objęte są gwarancją. W przypadku, gdy po otrzymaniu paczki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady techniczne, jakościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy może zareklamować zakupiony towar i odesłać go zwykłą przesyłką pocztową w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 2. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć również pismo określające powód reklamacji (tutaj wzór).
 3. Sprzedający zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze na dowolne konto wskazane przez Kupującego, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Kupującego w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

Postanowienia końcowe

 1. Ceny towarów znajdujących się w księgarni internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Wydawnictwo „e media” nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niezrealizowanie przesyłki lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez przewoźnika).
 3. Wydawnictwo „e media” nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.
 4. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest paragon lub faktura VAT wystawiony(a) przez Sprzedającego i dostarczony(a) Kupującemu wraz z zamówionym towarem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
  • obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) - treść ustawy
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
 6. W przypadku sporów możliwe są rozwiązania polubowne lub dochodzenie praw przed sądami powszechnymi.
Dalej
Kategorie
Wydawcy
Szukaj
 
Użyj słów kluczowych w celu znalezienia poszukiwanej pozycji.
Wyszukiwanie zaawansowane
Replica Orologi Rolex replica
0 pozycji
e-czytelnia