Od autora 11

Dzikie słoneczniki 15

Było po pełni 23

Mgła 27

Kołysani dłonią olbrzyma 31

Trąbka 41

Hrabalowisko 51

Przypadek Artysty P. 65

Teatr samotnych 71

Dłonie 87

Wielki Mager 91

Tyle czasu ile życia 99

Kołdra 109

Dziewczyna z gołębnika 125